Dojo etikett

A dojo etikett alapjai

A Goju-Ryu karate hierarchikus volta miatt szigorú alá- és fölé-rendeltségi viszonyban szerveződik. Ennek alapja egyrészt a japán társadalomban ma is élő, különböző szempontok szerint osztályozott kapcsolatviszonyok (SEMPAI-KOHAI SEIDO), másrészt a karate katonai jellege. A karatéban ezt a viszonyrendszert egyedül a vizsgarendszeren keresztül elért övfokozatokban megnyilvánuló rangok határozzák meg.  A karate szigorúan megköveteli a dojo etikett szabályainak betartását
SEMPAI -nak szólítjuk mindazon karatékákat, akik nálunk magasabb övfokozattal rendelkeznek, egészen 2. dan-ig. A Sempai szó idősebbet, tapasztaltabbat, elöljárót jelent.
SENSEI -nek szólítjuk a 3. dan és az afölötti rangban lévő mestereket. A Sensei szó jelentése tanár.
SHIHAN – a megszólítása az 5. dan fölötti mestereknek. Jelentése is ez, mester.
KOHAI jelentése alárendelt, a DOHAI jelentése azonos rangú, mellérendelt. A KOHAI minden esetben hangos OSU köszöntéssel (OSHI SHINOBI rövidítése. Jelentése: feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak) előre köszönti a SEMPAI-t, nemcsak a DOJO területén, hanem bárhol, ahol találkoznak. A KOHAI minden esetben be kell, hogy tartsa a SEMPAI vagy SENSEI utasításait, tisztelettel kell viseltetnie irántuk.

A DOJO-ba való be- és kilépéskor minden esetben a terem felé fordulva meghajlással üdvözöljük az edzőtermet. Ha danos mester tartózkodik a teremben, őt is külön illeti üdvözlet. Az edzés kezdetén és végén szertartás részeként térdelő ülésben meditálunk (SEIZA-MOKUSO), majd üdvözöljük a SHINDEN-t vagy SHOMENI-t, amely az edzőteremben kialakított kis szentély (zászló, MIYAGI mester fényképe és egyéb karatéval kapcsolatos relikviák) Ezután az edzést vezető SEMPAI vagy SENSEI felé hajlunk meg.
A közös üdvözléseket az edzés elején és végén az alábbi sorrendben kell végrehajtani:
Miután a karatékák rangsor szerint felsorakoztak a DOJO-ban, a sor elején álló rangidős utasításait követik.
SEIZA vezényszóra a legmagasabb övfokozattal kezdve egyenként térdelő ülésben foglalnak helyet.
MOKUSO vezényszóra lehunyják a szemüket és meditálnak
MOKUSO YAME vezényszóra befejezik a meditációt és kinyitják a szemüket.
SHOMENNI REI vezényszóra némán meghajolnak a szentély felé.
SEMPAINI REI, vagy SENSEINI REI vezényszóra miutánaz edzést vezető mester felé fordultak, őt is köszöntik.
OTAGAINI REI vezényszóra miután visszafordultak a karatékák, egymást üdvözlik.

A karatéka az edzéseken mindig tiszta GI-ben (karate ruhában) ás ápoltan jelenjen meg. Koszos GI-ben megjelenni tiszteletlenség a mesterrel, a DOJO-val és a SHOMENI-vel szemben.